WASSENAAR

Fotowerkgroep SILHOUET

Aan alle vrijetijdsfotografen
in Wassenaar en omgeving

Fotowerkgroep Silhouet is een vereniging van enthousiaste vrijetijdsfotografen in Wassenaar, opgericht in 1977 en aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen.

Om de week op woensdagavond komen we bij elkaar. We geven elkaar en onszelf opdrachten en bespreken de resultaten. Soms nodigen we een ervaren gastdocent uit om een thema intensiever te bespreken. Dit kan één avond zijn of een mentoraat van drie avonden, met tussentijds opdrachten. Op deze manier proberen we de kwaliteit van onze foto’s te verbeteren. Om onszelf verder uit te dagen, doen we regelmatig mee aan bonds-en Afdelingswedstrijden. 

Onze bijeenkomsten zijn in het Van Heeckerenhuis, van Heeckerenstraat 2 te Wassenaar.

Naast een volledig lidmaatschap van Silhouet, kunt u ook VRIEND(IN) VAN SILHOUET worden voor een jaarlijkse bijdrage/donatie van tenminste 15 euro. U ontvangt dan o.a. het maandelijkse digitale magazine “de Silhouetter”.

Voor het vrijblijvend bijwonen van een clubavond kunt u bellen met onze voorzitter Johan Hallo op 06-53351044 of een email sturen via de button beneden. 

Contact
Silhouet Nieuws en Evenementen

Nieuws

july

27may(may 27)8:00 pm20jul(jul 20)10:00 pmtentoonstelling in de Bibliotheek in WassenaarWassenaar

september

04sep8:00 pm10:00 pmmentoraat 4Van Heeckerenhuis - Wassenaar

18sep8:00 pm10:00 pmgezamenlijk etentjeVan Heeckerenhuis - Wassenaar

october

02oct8:00 pm10:00 pmclubavondVan Heeckerenhuis - Wassenaar

16oct8:00 pm10:00 pmbuitenactiviteitVan Heeckerenhuis - Wassenaar

30oct8:00 pm10:00 pmmentoraat 5Van Heeckerenhuis - Wassenaar

november

13nov8:00 pm10:00 pmclubavondVan Heeckerenhuis - Wassenaar

27nov8:00 pm10:00 pmclubavondVan Heeckerenhuis - Wassenaar

december

11dec8:00 pm10:00 pmfoto van het jaarVan Heeckerenhuis - Wassenaar


Wij horen graag van jou

Contact

COPYRIGHT

Alle rechten van de foto’s op deze website berusten bij de betreffende fotografen. Gebruik van foto’s of andere informatie van deze website zonder toestemming is niet toegestaan.

Portretrecht

De fotografen zijn zelfverantwoordelijk voor het afdekken van het portretrecht. 

PRIVACYVERKLARING

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van de Fotowerkgroep Silhouet.  Fotowerkgroep Silhouet ontvangt van leden en aspirant-leden persoonsgegevens. In deze verklaring wordt aangegeven wat Fotowerkgroep Silhouet met die gegevens doet, hoe die beheerd worden, en welke rechten de leden hebben dienaangaande. Dit reglement is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarbinnen streeft Fotowerkgroep Silhouet naar functionele openheid tussen de leden onderling, en afdoende bescherming naar derden.

Persoonsgegevens en doel van het gebruik
Fotowerkgroep Silhouet vraagt aan zijn leden de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens worden gebruikt door Fotowerkgroep Silhouet ten behoeve van communicatie tussen bestuur en het lid en de leden, en tussen de leden onderling. Denk hierbij bij voorbeeld aan correspondentie rond het lidmaatschap en de contributie, uitnodiging voor de ledenvergadering, het verspreiden van de nieuwsbrief, het door leden ophalen van deelnemers aan Fotowerkgroep Silhouet -activiteiten, persoonlijke aandacht voor zieke leden. Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend van de leden zelf ontvangen.
Eventueel wordt leden gevraagd informatie te delen over de beoefening van de fotografie; leden kiezen zelf welke gegevens zij willen delen met de andere leden; deze informatie is interessant voor de overige leden voor gezamenlijke activiteiten.

Fotowerkgroep Silhouet verwerkt ook de gegevens van:
Personen die Fotowerkgroep Silhouet om informatie of documentatie hebben verzocht.
Personen met wie Fotowerkgroep Silhouet een andere zakelijke of financiële relatie onderhoudt dan een lidmaatschap.

Wijze van verwerking
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verenigingsactiviteiten en om communicatie te faciliteren. In dit kader wordt een ledenlijst bijgehouden en een bestand met informatie over de beoefening van de fotografie. Deze overzichten zijn beschikbaar voor alle leden. Foto’s, gemaakt door leden tijdens Fotowerkgroep Silhouet -activiteiten kunnen worden gebruikt in de nieuwsbrief en op de website. Voor zover dit gebeurt op het openbare deel van de website, en er op de foto leden gemakkelijk te herkennen in beeld staan, wordt deze leden expliciet toestemming gevraagd, evenals de maker van de foto.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van een lid worden na beëindiging van het lidmaatschap uiterlijk na zes maanden verwijderd uit de actuele bestanden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Fotowerkgroep Silhouet verstrekt uitsluitend persoonsgegevens van leden aan derden in de volgende situaties:
-Bij activiteiten met de Fotobond.

-Bij clubactiviteiten met andere partijen, voor zover nodig, en na toestemming door     betrokkene.
-Indien dit nodig is voor de uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met een lid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en sociale media
De Fotowerkgroep Silhouet -website heeft alleen een openbaar deel . Op het openbare deel worden alleen gegevens van de bestuursleden geplaatst alsmede foto’s van de leden. Andere persoonsgegevens worden door Fotowerkgroep Silhouet alleen gepubliceerd op het openbare deel van de website na toestemming van betrokkenen. Fotowerkgroep Silhouet controleert niet op persoonsgegevens die die foto’s bevatten.

Cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De website van Fotowerkgroep Silhouet gebruikt alleen cookies voor geanonimiseerd tellen van het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s. Hiermee kan Fotowerkgroep Silhouet de website optimaliseren. Men kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Bescherming van de persoonsgegevens
Fotowerkgroep Silhouet draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen via het secretariaat van Fotowerkgroep Silhouet en op de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze zijn beschreven in het interne Privacy beleidsdocument.

Datalek
Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Als een datalek wordt vastgesteld, worden de leden daarvan op de hoogte gesteld.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).

Rechten en plichten van leden
Nieuwe leden verklaren zich vooraf akkoord met deze privacyverklaring. Leden verbinden zich persoonlijke gegevens, die zij via Fotowerkgroep Silhouet hebben gekregen niet aan derden door te geven.

Elk lid of andere betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Fotowerkgroep Silhouet en bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek kan worden gericht aan de secretaris van Fotowerkgroep Silhouet (de functionaris persoonsgegevensbescherming).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
X